Inne przydatne komendy

 • cl_showfps 1/2/3/4 – Włącza informacje o FPS
 • net_graph 1/2/3 – Włącza informacje o serwerze, fps itd
 • net_graphos 0/1/2/3 – Ustawia pozycję net_graph
 • fps_max – Ustawia maksymalną liczbę FPS w grze
 • fps_max_menu – Ustawia maksymalną liczbę FPS w menu
 • volume – Ustawia głośność gry
 • volume_scale – Ustawia głośność komunikacji głosowej
 • sensivity – Ustala czułość myszki w grze
 • zoom_sensivity_ratio_mouse – Ustala czułość myszki w trakcie celowania (AWP, Scout itp.)
 • m_rawinput 1 – Włącza pobieranie ustawień myszki z Windowsa (0 – wyłącza)
 • m_customaccel 1 – Włącza akcelerację myszki (0 – wyłącza)
 • cl_hud_playercount_showcount 1 – Wyświetla liczbę żywych graczy zamiast awatarów
Opublikowano przez: Rangarok
Poprzednia strona
Spis treści: