POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność

Praktyki Lenovo dotyczące ochrony prywatności

Zakres:Niniejsza polityka odnosi się do strony internetowej https://www.lenovo.com/pl/pl/ i jej podstron.

adres: privacy@lenovo.com bądź zgłaszać poprzez wypełnienie krótkiego formularza.

Dane Użytkowników

Strona internetowa może być przeglądana bez ujawniania tożsamości Użytkownika lub danych osobowych. Niekiedy możemy jednak potrzebować pewnych danych Użytkownika, np. w celu umożliwienia przesyłania subskrybowanych materiałów lub w celu kontaktowania się z Użytkownikiem. Wówczas administratorem danych jest Lenovo Technology B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („Lenovo”).

Dane osobowe wykorzystywane są:

Przy kontaktowaniu się z użytkownikami strony internetowej Lenovo („Użytkownicy”) w celu przeprowadzenia badań poziomu satysfakcji lub badań rynkowych.
W celach prowadzenia działalności marketingowej, składania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych¸ uzyskiwania opinii o produktach, oraz przesyłania zamówionych informacji handlowych (newsletterów) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W celach prowadzenia działalności statystycznej i analitycznej, w formacie niepozwalającym na identyfikację Użytkownika (mogą to być np. dane o sekwencji uruchamianych łączy, czyli tzw. dane clickstream).

Decyzja należy do Użytkownika

Przekazując swoje dane Lenovo, każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie treści o charakterze marketingowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie takich zgód nie jest jednak obowiązkowe.
Użytkownik może również zablokować pliki cookie w przeglądarce.

Ważne informacje

Użytkownik chcący skorygować swoje dane osobowe przechowywane w bazach Lenovo może odpowiedzieć bezpośrednio nadawcy lub skontaktować się z Lenovo pod adresem: accreq@lenovo.com
Informacje dotyczące globalnej polityki bezpieczeństwa Lenovo dostępne są w Polityce prywatności Lenovo.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące tego oświadczenia lub zasad przetwarzania danych przez Lenovo można przesyłać na adres:privacy@lenovo.com bądź zgłaszać poprzez wypełnienie krótkiego formularza.

Polityka Prywatności Lenovo
Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

Szczegóły polityki prywatności

Praktyki Lenovo dotyczące ochrony prywatności w sieci

Prywatność naszych Użytkowników jest dla nas ważna. Niniejsza polityka opisuje praktyki w zakresie przetwarzania informacji stosowane na stronie internetowej Lenovo. Poniżej wyjaśniamy m.in. jakie rodzaje danych gromadzi i pozyskuje Lenovo, w jaki sposób je wykorzystuje oraz komu je udostępnia.

Dane Użytkowników

Stronę internetową Lenovo można przeglądać bez ujawniania swojej tożsamości lub danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownik może zdecydować się na udostępnienie nam swoich danych osobowych. Przykładowo Użytkownik może podać swoje imię i nazwisko, adres oraz email w celu umożliwienia przesyłania subskrybowanych materiałów, lub do celów korespondencji. Chcemy, aby nasi Użytkownicy byli informowani o sposobach wykorzystywania tego typu danych zanim je nam przekażą. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Lenovo wykorzystywała jego dane w dalszych celach kontaktowych po wypełnieniu swoich zobowiązań, życzenie to zostanie uszanowane. Użytkownik nie może podawać danych osobowych osób trzecich (np.: małżonka lub kolegi z pracy) bez uprzedniej wyraźnej zgody tych osób na podanie ich danych osobowych.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Poniższe punkty opisują bardziej szczegółowo, w jaki sposób Lenovo może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników oraz komu mogą one być udostępniane.

Kontakt w związku z realizacją transakcji

Jeżeli Użytkownik dokona zakupu produktów Lenovo za pośrednictwem jednego z partnerów handlowych Lenovo i skieruje zapytanie dotyczące dokonanej transakcji lub obsługi klienta bezpośrednio pod adres kontaktowy Lenovo, wówczas możemy przekazać zapytanie Użytkownika naszemu partnerowi handlowemu w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta, jeżeli uznamy takie przekazanie za uzasadnione.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Cele marketingowe

Dane podawane przez Użytkowników na stronie internetowej mogą być wykorzystywane przez Lenovo w celach marketingowych. Przed podjęciem tego typu działań prosimy Użytkowników o wyrażenie zgody na wykorzystanie ich danych w ten sposób.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Fora dyskusyjne i chat roomy Lenovo

Lenovo będzie przetwarzało dane osobowe Użytkowników, zamieszczone na forach dyskusyjnych i w chat roomach. Użytkownicy udzielający się na forach dyskusyjnych lub w chat roomach Lenovo powinni zdawać sobie sprawę z tego, że podawane przez nich informacje będą szeroko udostępniane innym użytkownikom sieci, potencjalnie zarówno powiązanym jak i niepowiązanym z Lenovo, którzy mają dostęp do danego forum dyskusyjnego lub chat roomu. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że uczestnictwo w poszczególnych forach i chatach może podlegać dodatkowym zasadom i warunkom. Każda opinia wyrażona na forum czy w chat roomie Lenovo jest osobistą opinią danego uczestnika i nie powinna być odbierana jako odzwierciedlająca opinię Lenovo.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Bezpieczeństwo i jakość informacji

Lenovo stara się chronić dane osobowe Użytkowników oraz utrzymywać jakość tych danych. Wdrażamy odpowiednie środki i procesy, takie jak szyfrowanie danych przy ich przesyłaniu, aby zagwarantować bezpieczeństwo i jakość danych Użytkowników.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Zatrudnianie usługodawców

W niektórych przypadkach Lenovo zatrudnia usługodawców w celu gromadzenia, wykorzystywania, analizowania lub przetwarzania w inny sposób danych w imieniu Lenovo. W szczególności Lenovo powierza przetwarzanie danych podmiotom należącym do grupy kapitałowej Lenovo i podmiotom świadczącym usługi na rzecz grupy kapitałowej Lenovo i na rzecz Lenovo Technologies B.V., w tym partnerom handlowym prowadzącym sprzedaż produktów Lenovo. Lenovo wymaga od takich usługodawców, aby przetwarzali dane w sposób zgodny z polityką Lenovo.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Fuzje i przejęcia

Możliwa jest sytuacja, w której Lenovo podejmie decyzję, że względów strategicznych lub z innych względów biznesowych, o sprzedaży, zakupie, fuzji lub reorganizacji w jakikolwiek inny sposób swojej działalności w pewnych krajach. Tego typu transakcja może wiązać się z ujawnianiem i przekazaniem danych osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom, lub otrzymywaniem takich danych od sprzedających. Lenovo stara się zapewnić odpowiednią ochronę danych przy tego typu transakcjach.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Pliki cookie, znaczniki web beacon i inne technologie

W celu podnoszenia jakości obsługi klienta, Lenovo gromadzi czasami dane niepozwalające na identyfikację Użytkownika na podstawie działań Użytkowników na stronie internetowej Lenovo. Rejestrujemy na przykład, z których domen odwiedzają nas Użytkownicy, a także mierzymy aktywność odwiedzających na stronie internetowej Lenovo, jednak robimy to w sposób, który uniemożliwia identyfikację Użytkownika. Tego typu dane określane są czasem jako „dane clickstream” (dane o sekwencji uruchamianych łączy). Lenovo lub strony działające w jej imieniu mogą wykorzystywać te dane do analizy trendów, w celach statystycznych, a także w celu podnoszenia jakości obsługi.

Lenovo może również zbierać za pomocą plików cookies dane dotyczące produktów dodawanych do koszyka na stronie Lenovo, które następnie są przekazywane partnerom handlowym przy przekierowywaniu Użytkownika na stronę trzecią w celu realizacji transakcji. Dane te zbierane są w formacie niepozwalającym na identyfikację Użytkownika i mogą być łączone z innymi tego typu danymi, takimi jak dane clickstream. Dane te używane są i analizowane jedynie sumarycznie i całościowo, pomagając nam w zrozumieniu trendów i wzorów. Nie są analizowane indywidualnie. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby szczegóły jego transakcji zostały wykorzystane w ten sposób, może zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.

Lenovo gromadzi wspomniane powyżej dane z wykorzystaniem różnych technologii, w tym za pomocą plików cookie („ciasteczek”). Plik cookie to informacja, którą strona internetowa może wysłać do przeglądarki, a która może być później przechowywana na komputerze Użytkownika jako anonimowy znacznik służący do identyfikacji komputera, jednak nie samego Użytkownika. Niektóre strony internetowe Lenovo wykorzystują pliki cookie, wysyłane przez Lenovo lub powiązane z Lenovo pośredniczące w sprzedaży, a także inne technologie, stosowane w celu zapewnienia lepszej obsługi Użytkownika przy jego następnej wizycie. Użytkownik może także ustawić przeglądarkę w ten sposób, że będzie otrzymywać zawiadomienia przed otrzymaniem plików cookie, a przez to będzie mógł zdecydować, czy chce je przyjąć. Możliwe jest również zablokowanie plików cookie w przeglądarce. Może to jednak pociągać za sobą nieprawidłowe działanie niektórych stron.

Lenovo może również wykorzystywać znaczniki web beacon lub inne technologie, umożliwiające ulepszanie strony internetowej Lenovo w celu podnoszenia jakości obsługi. Technologie te mogą być używane na wielu podstronach strony internetowej Lenovo. Kiedy Użytkownik odwiedza tę stronę, generowane jest zawiadomienie o tym fakcie, niepozwalające na identyfikację Użytkownika. Zawiadomienie to może być później przetwarzane przez Lenovo lub usługodawców Lenovo. Znaczniki web beacons stosowane są zazwyczaj w połączeniu z plikami cookie. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby stosowana technologia cookie wskazywała na fakt odwiedzania przez niego poszczególnych stron, może zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.

Po zablokowaniu plików cookie znaczniki web beacon oraz inne technologie nadal wykrywają odwiedziny danego Użytkownika na danej stronie, jednak generowane przez nie zawiadomienia nie mogą zostać powiązane z innymi danymi i nie są brane pod uwagę. Więcej informacji można znaleźć w następującej sekcji: „Jak zarządzać plikami cookie”.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Reklamy internetowe

Lenovo korzysta z usług pewnych firm świadczących usługi z zakresu interaktywnej reklamy internetowej, której przykładem są banery reklamowe. Firmy te mogą gromadzić i wykorzystywać informacje o klientach, pomagając nam w ten sposób w ustaleniu, które oferty, promocje oraz rodzaje reklamy w największym stopniu przemawiają do naszych klientów. Informacje pochodzące od indywidualnych Użytkowników są następnie agregowane, co uniemożliwia osobistą identyfikację poszczególnych Użytkowników. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby firmy te gromadziły tego typu dane o jego aktywności, może odwiedzić stronę www.networkadvertising.org i postąpić zgodnie z instrukcjami „opt-out”.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Spersonalizowany adres URL

Niekiedy Lenovo może personalizować i dostosowywać swoje strony internetowe dla pewnych odwiedzających. Jeżeli Użytkownik odwiedzi jedną z takich stron, może zauważyć, że została ona zindywidualizowana pod względem odniesień do produktów lub usług, które według uznania Lenovo mogą go zainteresować. Potencjalne zainteresowania Użytkownika określane są na podstawie jego poprzedniej interakcji z Lenovo oraz danych przekazanych przez Użytkownika. Podczas odwiedzin Użytkownika na naszej stronie, możemy gromadzić informacje o jego aktywności w celu dostosowania strony do jego zainteresowań. Zaproszenie do odwiedzenia jednej z takich stron ma zazwyczaj formę spersonalizowanego URL dostarczanego drogą mailową, w postaci komunikatu na stronie rejestracji czy też w odpowiedzi na zalogowanie się Użytkownika na pewnej stronie.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Ujawnianie informacji wymaganych przepisami prawa

Użytkownicy powinni mieć świadomość, że w pewnych okolicznościach ich dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególnych przypadkach, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Technologia prywatności

Postęp technologiczny będzie pomagać Użytkownikom w sprawowaniu stopniowo coraz większej kontroli nad własnymi danymi osobowymi. Dostępne są produkty i usługi, które oferują pomoc w kontrolowaniu danych osobowych podczas poruszania się w sieci. Na stroniehttps://www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml omówione jest wiele narzędzi związanych z ochroną prywatności. Zaznaczamy, że Lenovo nie wydało formalnej oceny tych narzędzi.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Łącza do stron nienależących do Lenovo

Strona internetowe Lenovo może zawierać łącza do innych witryn internetowych.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Informowanie o zmianach

Niniejsza polityka prywatności została opublikowana w dniu 30 kwietnia 2016 r. W przypadku jakichkolwiek zmian w tej polityce, na stronie głównej przez 30 dni wyświetlane będzie zawiadomienie o tych zmianach.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Dostęp do własnych danych osobowych i pytania dotyczące ochrony prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań odnoszących się do tego oświadczenia, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email koordynatora strony internetowej Lenovo: privacy@lenovo.com. Prosimy także kierować pod ten adres wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Lenovo.

Jeżeli Użytkownik chciałby uzyskać dostęp do danych przekazanych Lenovo lub zdał sobie sprawę, że dane te są niepoprawne i chciałby je zmienić, prosimy o kontakt pod adresem: accreq@us.lenovo.com.

Możliwe, że zanim będziemy w stanie udzielić Użytkownikowi jakichkolwiek informacji czy usunąć nieprawidłowości, poprosimy go o potwierdzenie swojej tożsamości i podanie innych szczegółów, które ułatwią nam spełnienie jego prośby. Będziemy starać się udzielać odpowiedzi w możliwie krótkim czasie.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących oświadczenia o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@lenovo.com.

Ta strona utrzymywana jest przez Lenovo Group Ltd.

Kliknij przycisk „Wstecz” w swojej przeglądarce lub zamknij to okno, by wrócić na poprzednią stronę.

∧ Wróć do: Szczegóły polityki prywatności

Zarządzanie plikami cookie oraz blokowanie ich możliwe jest poprzez modyfikację ustawień przeglądarki.
Pliki cookie używane na stronie internetowej Lenovo.

Pliki cookie używane na tej stronie zostały skategoryzowane zgodnie z wytycznymi przewodnika ICC UK Cookie guide.Lista wszystkich plików cookie używanych na tej stronie przedstawiona jest poniżej.

Kategoria 1: niezbędne pliki cookie
Kategoria 2: pliki cookie umożliwiające prawidłowe działanie strony
Kategoria 3: pliki cookie zwiększające funkcjonalność
Kategoria 4: pliki cookie związane z targetowaniem lub reklamą

Kategoria 1: niezbędne pliki cookie

Pliki te są niezbędne do umożliwienia Użytkownikom poruszania się po stronie i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez nich niemożliwe jest świadczenie takich usług jak koszyk internetowy.

AZaakceptowanie tych plików jest warunkiem użytkowania strony internetowej Lenovo, tak więc w przypadku ich zablokowania nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Użytkownika ani przewidzieć, w jaki sposób będzie działać strona.

Poniżej znajduje się lista plików cookie, które zdefiniowaliśmy jako „niezbędne”.
Nazwa pliku cookie Przechowywany na Lenovo/strona trzecia
ConfigContext shop.lenovo.com Lenovo
JSESSIONID shop.lenovo.com Lenovo

Kategoria 2: pliki cookie umożliwiające prawidłowe działanie strony

Pliki te gromadzą informacje o aktywności Użytkowników na stronie, takie jak np. które podstrony odwiedzane są najczęściej, a także czy wyświetlane są informacje o błędach. Pliki te nie gromadzą żadnych informacji, które pozwalałyby na zidentyfikowanie Użytkownika. Wszystkie pozyskiwane przez nie informacje są agregowane, a przez to anonimowe. Pliki te używane są jedynie w celu udoskonalenia działania strony.

Zaakceptowanie tych plików jest warunkiem użytkowania strony internetowej Lenovo, tak więc w przypadku ich zablokowania nie możemy zagwarantować prawidłowego działania strony.
Nazwa pliku cookie Przechowywany na Lenovo/strona trzecia
s_AVT lenovo.com Lenovo
s_cc lenovo.com Lenovo
s_depth lenovo.com Lenovo
s_dfa lenovo.com Lenovo
s_gpv_acc lenovo.com Lenovo
s_gpv_page lenovo.com Lenovo
s_gpv_url lenovo.com Lenovo
s_nr lenovo.com Lenovo
s_ppn lenovo.com Lenovo
s_ppv lenovo.com Lenovo
s_sq lenovo.com Lenovo
s_vi lenovo.com Lenovo
serverstamp channelintelligence.com Channel Intelligence
nex_user adelixir.com LXR100
JSESSIONID adelixir.com LXR100
SM tracking.searchmarketing.com Channel Advisor

Kategoria 3: pliki cookie zwiększające funkcjonalność

Pliki te pozwalają stronie zapamiętywać dokonywane przez Użytkowników wybory (takie jak język lub region) i przez to oferować udoskonalone, bardziej osobiste funkcje.. Pliki te mogą także zapamiętywać modyfikacje wprowadzane przez Użytkownika, takie jak zmiana czcionki, rozmiaru tekstu, a także innych elementów strony, które można ustawiać według swoich preferencji. Mogą też służyć dostarczaniu usług takich jak odtwarzanie plików video czy umieszczanie komentarzy na blogu. Gromadzone przez nie informacje mogą być zanonimizowane i nie mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności Użytkownika na innych stronach internetowych.

Użytkownik może decydować o tym, czy pliki te są używane, jednak zablokowanie ich może spowodować, że nie będziemy w stanie dostarczyć pewnych usług i zaoferować pełnego wsparcia.
Nazwa pliku cookie Przechowywany na Lenovo/strona trzecia
pspSi lenovo.com Lenovo
pspVi lenovo.com Lenovo
IS3_GSV lenovo.com Lenovo
IS3_History lenovo.com Lenovo
ISSUsergbweb shop.lenovo.com Lenovo
lenovo ipinvite.iperceptions.com iPerceptions

Kategoria 4: pliki cookie związane z targetowaniem lub reklamą

Pliki te wykorzystywane są w celu wyświetlania reklam mających większy związek z danym Użytkownikiem i jego zainteresowaniami. Używane są także w celu ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy oraz pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Są zazwyczaj wprowadzane przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony internetowej. Zapamiętują, że dany Użytkownik odwiedził stronę i udostępniają tę informację innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Stosunkowo często pliki cookie związane z targetowaniem i reklamą związane są z funkcjami danej strony dostarczanymi przez te organizacje.

Zablokowanie tych plików może spowodować, że nie będziemy w stanie oferować niektórych usług. Tam, gdzie zaznaczono, pliki te zarządzane są przez strony trzecie i Użytkownik może użyć narzędzi należących do danej strony trzeciej w celu ich zablokowania.
Nazwa pliku cookie Przechowywany na Lenovo/strona trzecia
mbox lenovo.com Lenovo
s_cc fls.doubleclick.net DoubleClick Floodlight
_drt_ fls.doubleclick.net DoubleClick Floodlight
evo5 com-lenovo.netmng.com Netmining
u com-lenovo.netmng.com Netmining
cdb0 com-lenovo.netmng.com Netmining
cdb1 com-lenovo.netmng.com Netmining
cdb2 com-lenovo.netmng.com Netmining
cdb3 com-lenovo.netmng.com Netmining
cdbp com-lenovo.netmng.com Netmining
mboxPC lenovo.tt.omtrdc.net Adobe Omniture
mboxSession lenovo.tt.omtrdc.net Adobe Omniture
serverstamp channelintelligence.com Channel Intelligence

Oprogramowanie Lenovo — oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane po raz ostatni 8 października 2015 r.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności opisano, w jaki sposób firma Lenovo gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje dotyczące urządzenia Lenovo Klienta, np. komputera, tabletu lub notebooka z systemem Windows za pomocą naszego oprogramowania, w tym zainstalowanych fabrycznie aplikacji Lenovo, a także informacje dostarczane nam przez Klienta, np. podczas rejestracji urządzenia i tworzenia Lenovo ID. Należy zauważyć, że to oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy oprogramowania innych dostawców zainstalowanego na urządzeniu Klienta, np. aplikacji firmy Microsoft. Ponadto niektóre programy stworzone przez firmę Lenovo lub na jej zlecenie wspólnie ze firmą zewnętrzną mogą podlegać osobnym oświadczeniom o ochronie prywatności. W związku z tym, aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania firm zewnętrznych lub stworzonego we współpracy z nimi, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności dotyczącymi tych aplikacji. Więcej informacji o polityce prywatności dotyczącej witryny internetowej firmy Lenovo można znaleźć pod adresem https://www.lenovo.com/privacy/pl/pl/

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w tym oświadczeniu o ochronie prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmiany do niniejszych zasad ochrony prywatności udostępnimy nową wersję i poprzednie wersje na stronie https://www.lenovo.com/privacy/software/, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Jakie informacje gromadzi firma Lenovo i do czego je wykorzystujemy?

Firma Lenovo wykorzystuje informacje w celu zapewnienia Klientowi pełnej funkcjonalności produktów Lenovo oraz ułatwienia mu wykorzystania wszystkich ich możliwości. Obejmuje to:

 • Aktualizowanie oprogramowania Lenovo. Zawsze staramy się dostarczać aktualizacje zapewniające nowe funkcje i usuwające błędy. Gromadzimy i wykorzystujemy informacje, których potrzebujemy do aktualizacji oprogramowania Lenovo.
 • Doskonalenie produktów Lenovo i pomocy technicznej dotyczącej urządzeń. Chcemy zapewnić, że produkty, usługi i oprogramowanie Klienta są zawsze w pełni funkcjonalne. Gromadzimy i wykorzystujemy informacje w celu określenia trendów dotyczących wydajności, nadania priorytetu poprawkom błędów, opracowania nowych funkcji i rozwiązania problemów, z którymi może się spotkać użytkownik oprogramowania Lenovo. Jeśli Klient zechce, abyśmy zaprzestali zbierania informacji na temat sposobu korzystania przez niego z aplikacji Lenovo, może wyłączyć statystyki użytkowania w menu ustawień określonych aplikacji albo wyłączyć lub odinstalować określone aplikacje.
 • Stworzenie profilu anonimowego użytkownika. Możemy stworzyć profil użytkownika naszych produktów, usług i witryn internetowych w oparciu o informacje zebrane od niego oraz z produktów Lenovo. Lenovo będzie gromadzić podstawowe informacje o tym, które aplikacje, usługi i oferty zostały wybrane przez Klienta podczas konfigurowania systemu. Aby praca z urządzeniem Lenovo była bardziej użyteczna i przyjemna, możemy również gromadzić informacje na temat sposobów korzystania przez Klienta z urządzenia (w tym jego podzespołów). Te informacje są przechowywane anonimowo i nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika, o których mowa poniżej. Wykorzystujemy ten profil do świadczenia usług i pomocy technicznej oraz do wprowadzania poprawek do naszych produktów.
 • Stworzenie Lenovo ID oraz zarejestrowanie produktu. Informacje, w tym dane osobowe, gromadzimy również wtedy, gdy Klient tworzy Lenovo ID oraz gdy rejestruje u nas swoje produkty. Lenovo ID będzie jednym ze sposobów identyfikacji Klienta przez firmę Lenovo podczas interakcji z naszymi usługami online, takimi jak witryny e-commerce i pomoc techniczna w serwisach WWW. Wraz z Lenovo ID możemy gromadzić i zapisywać dodatkowe informacje, takie jak imię i nazwisko Klienta (podane przez niego), adres e-mail, język i kraj/region użytkownika, typ i model komputera (typ używanego urządzenia), adres IP, identyfikator urządzenia, numer seryjny, datę zarejestrowania urządzenia oraz dane do aktywacji systemu operacyjnego. Lenovo ID nie będzie związany z anonimowymi danymi dotyczącymi oprogramowania opisanymi w powyższym akapicie. W dowolnym momencie Klient może dezaktywować Lenovo ID.
 • Zapewnienie funkcjonalności oprogramowania i urządzeń Lenovo. Niektóre produkty i aplikacje Lenovo wymagają dostępu do informacji, aby mogły działać. Mogą one przechowywać te informacje lokalnie na produktach Lenovo lub przesłać je do firmy Lenovo lub strony trzeciej. Lenovo uzyska dostęp do takich informacji tylko, jeśli Klient zdecyduje się włączyć te funkcje lub z nich korzystać. Aplikacja Lenovo Settings jest wyposażona w interfejs, w którym Klient może zmienić ustawienia dotyczące gromadzenia jego danych w wielu aplikacjach Lenovo. Klienci, którzy potrzebują pomocy przy odinstalowywaniu aplikacji, mogą odwiedzić witrynę Serwis WWW wsparcia Lenovo (https://www.lenovo.com/support).
 • Komunikacja e-mail. Jeśli Klient zechce otrzymywać wiadomości e-mail od firmy Lenovo, zgromadzimy, przechowamy i będziemy używać do wysyłania komunikatów dotyczących pomocy technicznej dla produktów i/lub wiadomości o promocjach jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Klient może zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze rezygnacji na dole naszych wiadomości o promocjach.

Jakim stronom trzecim firma Lenovo udostępnia informacje?

Ograniczamy udzielanie informacji, o których mowa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, do niektórych rodzajów stron trzecich, które pomagają nam wykorzystać je do celów zaakceptowanych przez Klienta. Te strony trzecie to:

 • Dostawcy usług, którzy świadczą usługi hostingu, analizy danych i pomocy technicznej dla klientów.
 • Filie Lenovo, które pomagają zapewnić funkcjonalność oprogramowania Lenovo oraz ułatwiają nam korzystanie z informacji, o których mowa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

W szczególnych okolicznościach dane Klienta możemy udostępnić również innym podmiotom, takim jak:

 • Organy ścigania i inne agencje rządowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo.
 • Inne strony trzecie, które pomagają nam chronić nasze prawa, prawa naszych użytkowników oraz prawa innych osób, np. podczas sporu sądowego.

Jak firma Lenovo przechowuje i chroni gromadzone i udostępniane informacje?

Podczas przesyłania informacji z produktów Lenovo do naszych serwerów, przechowywania danych i udostępniania ich stronom trzecim stosujemy standardowe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda magazynowania ani transmisji danych nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa, dlatego Klient używa produktów Lenovo na własne ryzyko.

Nasze produkty zawierają funkcje, których zadaniem jest pomóc Klientowi w zabezpieczeniu informacji przechowywanych w produktach Lenovo. Mogą to być rozwiązania takie jak kodowanie, hasło i odblokowanie kodu PIN oraz zdalne sterowanie produktami Lenovo, aby umożliwić Klientowi zlokalizowanie, zablokowanie i usunięcie zgubionych lub ukradzionych urządzeń. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji można uzyskać, przechodząc do ustawień zabezpieczeń produktów Lenovo.

Gromadząc informacje, o których mowa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, zachowujemy je na naszych serwerach tak długo, jak to konieczne do świadczenia pomocy technicznej dla używanych przez Klienta produktów Lenovo i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi zasadami. Informacje gromadzone przez produkt Lenovo możemy przenosić, wykorzystywać i przechowywać poza krajem ich pochodzenia. W tych miejscach mogą obowiązywać przepisy o ochronie prywatności, które nie zapewniają takiej ochrony, jak podobne przepisy w kraju Klienta. W przypadku przeprowadzania tych działań podejmujemy odpowiednie kroki w celu obchodzenia się z danymi Klienta w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, naszymi warunkami użytkowania oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami. Użytkowanie produktów Lenovo oznacza wyraźną zgodę Klienta na transfer informacji, o których mowa w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Co z prywatnością mojego dziecka?

Produkty Lenovo są przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 13 roku życia, które mają zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych na użytkowanie tych produktów. Naszym celem nie jest gromadzenie informacji dotyczących dzieci do 13. roku życia, dlatego usuwamy takie informacje natychmiast po ich wykryciu. Zachęcamy także rodziców do aktywnego nadzorowania sposobu korzystania z produktów Lenovo przez ich dzieci.

Jak mam się skontaktować w sprawie Programu Ochrony Prywatności firmy Lenovo?

Pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub postępowania z danymi Klienta przez firmę Lenovo można przesyłać na adres:

 • privacy@lenovo.com
 • Lenovo Privacy
 • 1009 Think Place
 • Morrisville, NC 27560
 • USA

Anonimowe gromadzenie danych dotyczących oprogramowania a Twoja prywatność

Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane po raz pierwszy 31 marca 2016 r.

Dlaczego warto udostępniać anonimowe dane firmie Lenovo?

Przekazywanie do Lenovo anonimowych informacji statystycznych pomaga nam wprowadzać istotne ulepszenia w oprogramowaniu. W wielu aplikacjach Lenovo na komputerach stacjonarnych, laptopach i tabletach Lenovo można wyrazić zgodę na udostępnianie anonimowych statystyk naszym programistom. Aplikacje te gromadzą informacje o tym, jak często ich używasz, na ile wydajnie i bezawaryjnie działają oraz z których funkcji korzystasz najczęściej. Jeśli wolisz wyłączyć tę funkcję, w załączonym niżej dokumencie PDF Udostępnianie anonimowych danych firmie Lenovo znajdziesz opis odpowiednich ustawień w konkretnych aplikacjach.

Opisaliśmy tam także rodzaje gromadzonych anonimowych informacji o użytkowaniu oprogramowania oraz zasady późniejszego wykorzystywania tych danych przez Lenovo. Spis może nie obejmować wszystkich aplikacji Lenovo istniejących na Twoim urządzeniu, a w ogóle nie zawiera aplikacji innych producentów. Zwracamy uwagę, że niektóre aplikacje Lenovo mogą gromadzić podawane przez Ciebie informacje umożliwiające osobistą identyfikację. Dzieje się tak na przykład podczas tworzenia identyfikatora Lenovo ID oraz rejestrowania produktów w Lenovo. Więcej informacji na ten temat zawiera Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczącego oprogramowania Lenovo oraz (opcjonalnie) klauzula o prywatności towarzysząca aplikacji.

Udostępnianie anonimowych danych firmie Lenovo (PDF)