Polityka Prywatności

Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, właściciel serwisu lenovogaming.pl (Serwis) przywiązuje ogromną wagę ochrony danych osobowych i prywatność osób korzystających z serwisu.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe oraz Twoje prawa.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalającego na właściwe świadczenie usług. Nie przesyłamy również żadnej niezamówionej korespondencji e-mail o charakterze marketingowym, chyba że użytkownik zamówi Newsletter.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Daimlera 1, NIP 1070001985, numer REGON 140091698 i KRS 0000231320 (Lenovo).

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez lenovogaming.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.

W związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej, celach.

Korzystanie z Serwisu
W tym cel przetwarzamy Twoje dane takie jak: dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, w tym dodawane przez Ciebie komentarze, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, unikalnego ID oraz urządzenia.
Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem [link do regulaminu] (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO).

Założenie konta, uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie, korzystanie z Serwisu przez użytkownika zalogowanego do konta
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym (nick, email oraz hasło). Po założeniu konta, w profilu użytkownika możesz również podać płeć, wiek, miasta, wykształcenie, jaki sprzęt posiadasz (marka, model), informację o tym czy chcesz zmienić sprzęt w tym roku oraz jak często zmieniasz sprzęt. Zbieramy także dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie: dane zawarte w dodawanych ocenach, komentarzach, recenzjach, wpisach na forum oraz dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, urządzenia oraz unikalnego ID.

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi konta zgodnie z Regulaminem [link do regulaminu] (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Newsletter
Podany przez Ciebie Twój adres email przetwarzamy w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie newslettera o bieżących nowinkach, produktach firmy Lenovo.
Podstawą przetwarzania jest realizacji umowy o oświadczenie usługi newsletter zgodnie z Regulaminem [link do regulaminu] (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Twoje dane będziemy do czasu rezygnacji przez Ciebie z subskrypcji newsletter.

Konkursy
Twoje dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym, a w przypadku wygranej w konkursie również dodatkowe dane niezbędne do dostarczenia nagrody i spełnienia obowiązków podatkowych przetwarzamy w następujących celach:

 • realizacji, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, dostarczenia nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania konkursu oraz okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji,
 • w przypadku wygranej w konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany przez te przepisy,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją konkursu, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres do 6 lat od zakończenia konkursu.

Akcje promocyjne
Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym do udziału w akcji promocyjnej przetwarzamy w następujących celach:

 • organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej, przyznawania i dostarczenia prezentów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas trwania akcji promocyjnej oraz okres niezbędny do wydania prezentów i rozpatrzenia reklamacji,
 • w przypadku przyznania prezentu w ramach akcji promocyjnej w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany przez te przepisy,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją akcji promocyjnej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres do 6 lat od zakończenia akcji promocyjnej.

Prowadzenie statystyk, poprawa komfortu korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, unikalnego ID oraz urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp., a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia).
Przetwarzamy te dane aby:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa w trakcie organizowanych konkursów czy nadużycia,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, generowaniu statystyk pomocnych w administrowaniu stroną oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.
Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok.
Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, w tym uniemożliwić dostęp do niektórych jej części.

Marketing naszych produktów i usług
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, unikalnego ID oraz urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane te pozwalają na stworzenie profilu użytkownika oraz do tak stworzonego profilu dopasowanie zawartości Serwisu i informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, tak aby prezentowane treści były dopasowane do Twoich zainteresowań.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług.
Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok.
Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, w tym uniemożliwić dostęp do niektórych jej części.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu. Możemy także wykorzystywać niektóre dane osobowe podane podczas rejestracji konta jak również dane dotyczące korzystania z Serwisu, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Serwisu i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.
Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym.
Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Lenovo i wyłącznie zgodnie z poleceniami Lenovo:

 • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji;
 • dostawcy usług zarządzania Serwisem – MKT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 93A1, 01-301 Warszawa, KRS 0000537041, NIP 527272 8014. Przetwarzanie obejmuje wyłącznie obsługę teleinformatyczną oraz bezpieczeństwo strony www.lenovogaming.pl dostawcom świadczącym usługi marketingowe.

Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.
W Serwisie korzystamy także z aplikacji pochodzącej od strony trzeciej, tj. Disqus Inc. Jeżeli decydujesz się dodać komentarz za pomocą Disqus i zaakceptujesz warunki korzystania z usługi Disqus to Disqus Inc. stanie się odrębnym od Lenovo administratorem Twoich danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Disqus Inc. reguluje oddzielna polityka prywatności, tj. Polityka prywatności Disqus.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO)
 • kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO)
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO)
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:
  • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane
  • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny
  • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Lenovo, w tym profilowania (na podstawie art. 21 ust. 2 RODO). Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Wniesienie sprzeciwu uznamy za rezygnację z subskrypcji newslettera.
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO)
 • w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz poniżej w części Dane kontaktowe.

Pliki cookies i local storage
Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor wybranej szaty graficznej, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu między innymi nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze.
Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Strona internetowa wydawcy może bowiem umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy również technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera.

Dane kontaktowe
Jeżeli chcesz skontaktować się z nami, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
Lenovo Technology B.V. Oddział w Polsce, Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
e-mail: info@lenovogaming.pl
Wysyłając zgłoszenie prosimy o podanie informacji, jakich danych i jakiego Serwisu ono dotyczy.