REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER)
 
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Daimlera 1, NIP 1070001985, numer REGON 140091698 i KRS 0000231320, dalej zwana Lenovo, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.
 1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 1. W ramach usługi Newsletter Lenovo, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Lenovo, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 1. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Lenovo oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, informacji oraz innych informacji dotyczących Lenovo oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 1. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.
 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 1. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.lenovogaming.pl:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na dole stronie internetowej www.lenovogaming.pl,
  2. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  3. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (email),
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM”.
  5. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Lenovo na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (email) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
 1. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi NEWSLETTER powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora (dostępny w pkt 1) lub pod adres e-mail: info@lenovopolska.pl oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.
 1. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych odnośnie do danych osobowych Klientów jest Lenovo.
  2. Dane przetwarzane są w w celach marketingowych, w celu świadczenia Usługi Newsletter oraz wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, jak również rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
  4. Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim. 
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.lenovogaming.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.