Regulamin serwisu lenovogaming.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa:
  • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
   – w ramach Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę, jak zdefiniowano poniżej.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególnym terminom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Daimlera 1, 02-460 Warszawa, NIP 1070001985, numer REGON 140091698 i KRS 0000231320,
 2. Usługobiorca – osoba korzystająca z Serwisu lub Usług udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
 3. Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych pod adresem www.lenovogaming.pl służących Usługobiorcy do korzystania z Usług,
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, a szczegółowo określone w Regulaminie,
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 6. Zarejestrowany Użytkownik – Usługobiorca, który przeprowadził procedurę rejestracji w Serwisie,
 7. Dostawca usług – Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Lenovo i wyłącznie zgodnie z poleceniami Lenovo.

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej Usługi. Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy lub warunki korzystania, które udostępniane są Usługobiorcom w sposób ciągły w ramach Serwisu i dostępu do poszczególnych Usług.
 2. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi drogą elektroniczną:
  • dostęp do ogólnych funkcji Serwisu,
  • dostęp do forów prowadzonych w ramach Serwisu,
  • możliwość zamieszczania własnych treści przez Usługobiorców.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne leżące po stronie Usługobiorcy niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Usług:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów (HTML) powiązanych w sieci internet.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi pozwalające na współpracę z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowsza, przeglądarka Edge, Firefox, Chrome, Safari w wersji najnowszej dostępnej lub o jedno wydanie starszej, przeglądarka Opera w wersji najnowszej (dla wersji desktopowej) albo wbudowana przeglądarka w system Android 4.0 lub nowszy lub Safari w systemie iOS 7+ lub nowszym (dla wersji mobilnej)
  • ekran o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli (dla wersji desktopowej) lub urządzenie z ekranem o rozdzielczości minimum 360×640 pikseli (dla wersji mobilnej),
  • włączona obsługa Cookies i skryptów.
 3. Usługobiorca może korzystać z Usług anonimowo lub jako Zarejestrowany Użytkownik z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej Usługi wymaga podania określonych danych osobowych.

§5 Rejestracja i Zarejestrowani Użytkownicy

 1. Każdy Usługobiorca może zarejestrować się w Serwisie, tym samym stając się Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu.
 2. Przeprowadzenie rejestracji wymaga od Usługobiorcy wykonania kolejnych kroków:
  • wybranie opcji REJESTRACJA w odpowiedniej zakładce Serwisu,
  • wypełnienie formularza poprzez podanie danych: adres e-mail, hasło oraz nazwa użytkownika,
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i ich akceptacja,
  • przesłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy przez wybranie przycisku „Zarejestruj się”;
  • potwierdzenie chęci rejestracji przez kliknięcie w link (hiperłącze) rejestracyjny przesłany przez Usługodawcę w wiadomości e-mail (na adres podany w formularzu).
 3. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują dostęp do dodatkowych opcji i funkcji Serwisu, a w szczególności uprawnienia w zakresie dodawania treści (np. publikowanie wpisów na Forum oraz zakładanie nowych wątków).
 4. Usługobiorca nie może na swoim profilu oraz w ramach innej aktywności w Serwisie umieszczać treści bądź linków do treści pornograficznych, zawierających nielegalnie rozpowszechniane pliki oraz w inny sposób łamiących prawo.
 5. W procesie rejestracji Usługobiorca zamówić usługę „Newsletter”. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach usługi „Newsletter” reguluje odrębny regulamin dostępny na stronie: https://lenovogaming.pl/regulamin-newsletter.
 6. Usługobiorca nie może udostępniać własnego konta innym osobom ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje, chyba, że za uprzednią zgodą udzieloną przez Usługodawcę wobec Usługobiorcy. Do takich programów zaliczają się automaty komentujące, głosujące, boty spamujące i inne.

§6 Komentarze

 1. Każdy Usługobiorca może komentować treści opublikowane w Serwisie poprzez system komentarzy.
 2. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.
 3. Komentarz, wpis na forum lub wątek założony przez Usługobiorcę może zostać usunięty w całości bądź w części (w tym poprzez usunięcie lub zastąpienie „gwiazdkami” danych zwrotów), jeśli zawiera treści o charakterze bezprawnym bądź sprzecznym z Regulaminem bądź dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • wulgaryzmy,
  • treści mogące obrażać inne osoby,
  • sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową;
  • sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi;
  • informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń,
  • inne treści bezprawne w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej,
  • pozbawiony jest logicznej treści,
  • nie ma związku z tematem komentowanego newsa i/lub może utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Serwisu,
  • został wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia innym użytkownikom dyskusje związaną z publikacją,
  • zawiera elementy kodu HTML lub JavaScript,
  • ma charakter reklamowy – promuje firmę bądź serwis internetowy.
 4. Korzystanie z systemu komentarzy może podlegać dodatkowym w stosunku do postanowień Regulaminu warunkom, określonym przez dostawcę systemu komentarzy.

§7 Forum

 1. Każdy Zarejestrowany Użytkownik, zwany dalej też Autorem, może na łamach Serwisu zakładać nowe wątki oraz komentować istniejące.
 2. Autor podczas tworzenia treści powinien zachowywać dbałość o kulturę wypowiedzi i zasady języka polskiego.
 3. Do treści wpisów stosuje się odpowiednio zasady opisane w §6 niniejszego Regulaminu w stosunku do komentarzy.
 4. Korzystanie z Forum w sposób bierny nie wymaga rejestracji.
 5. Opcja publikowania treści na Forum jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 6. Autor zobowiązuje zakładać nowe wątki w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie Usługodawca może przenieść je do właściwych.
 7. Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku. Zabrania się używania uniwersalnych stwierdzeń, które mogą wprowadzić innych Usługobiorców w błąd (np. „Zobacz koniecznie!”, „Przeczytaj to”, „Co wybrać?” itd.). Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego wątku.
 8. Przed założeniem wątku Autor powinien sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na Forum nie toczyła (pomocna tu będzie wyszukiwarka na Forum – opcja „Szukaj” w menu na górze strony). Zabrania się tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.
 9. Zabrania się używania, zwłaszcza w tytule oraz temacie wątku wyłącznie wielkich liter.

§8 Polityka plików cookies

 1. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorca wyraża zgodę na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  • cookies służące do nawiązania i podtrzymania sesji (logowania) Usługobiorcy,
  • cookies przechowujące informacje tymczasowe wspomagające wyświetlanie żądanych przez Usługobiorcę stron, np. określające czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego,
  • cookies wykorzystywane do anonimowych badań statystycznych, np. Google Analytics,
  • cookies umożliwiające wyświetlanie reklam, zgodne z polityką prywatności Usługodawcy oraz poszczególnych reklamodawców, np. Google.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§9 Szczególne zagrożenia związane z korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca podejmuje stałe działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Serwisu poprzez odpowiednie zabezpieczenia własnego Systemu teleinformatycznego.
 2. Niezależnie od podejmowania działań, o których mowa w ust. 1, Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Informacja ta dotyczy potencjalnych zagrożeń występujących w przypadku standardowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, które jednak powinny być uwzględniane przez Usługobiorców.
 4. Podstawowe zagrożenia związanych z korzystaniem z sieci internet, to:
  • programy szpiegujące (tzw. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu,
  • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (tzw. phishing),
  • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.
 5. W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń Usługodawca zaleca Usługodawcom, by zaopatrzyli swoje komputery i inne urządzenia elektroniczne w programy antywirusowe podlegające stałej aktualizacji.
 6. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  • włączona zapora sieciowa (tzw. firewall),
  • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§10 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi w ramach Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej Usługi odbywa się dobrowolnie przez Usługobiorcę i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin niniejszy jest stale udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, zapewniając Usługobiorcy możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie danej Usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Ewentualne dodatkowe albo odmienne zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych Usług mogą określać postanowienia odrębnych regulaminów lub zasad dotyczących danych Usług.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca dostępu do Serwisu ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron z chwilą opuszczenia Serwisu przez Usługobiorcę. W przypadku korzystania z Usług dostępnych dla Zarejestrowanych Użytkowników, Usługobiorca może w każdej chwili złożyć oświadczenie o woli usunięcia konta użytkownika w Serwisie i tym samym zrezygnować ze statusu Zarejestrowanego Użytkownika, jednocześnie wypowiadając umowę o świadczenie tej Usługi przez Usługodawcę. W tym celu Usługobiorca powinien wysłać e-mail z żądaniem usunięcia swojego konta na adres info@lenovogaming.pl, podając w treści nazwę tego konta (nick). W celu weryfikacji e-mail powjnien zostać wysłany z adresu, który został użyty podczas procesu rejestracji. Usługobiorca usuwa konto użytkownika w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego oświadczenia.
 5. W przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu bądź dobrych obyczajów w Serwisie przez Zarejestrowanego Użytkownika, Usługodawca może wypowiedzieć umowę z takim Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, usuwając konto takiego Zarejestrowanego Użytkownika.

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, kontakt z Usługodawcą

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących poszczególnych Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie (na adres: Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Daimlera 1, 02-460 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres info@lenovogaming.pl.
 3. Składając reklamację Usługobiorca powinien:
  • podać swoje dane kontaktowe (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  • opis problemu związanego z daną Usługą, a będącego podstawą reklamacji,
  • oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę, chyba że zachowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od Usługodawcy (zwłaszcza z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji od Usługobiorcy lub osoby trzeciej w celu rozpatrzenia reklamacji). W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę (w formie elektronicznej lub pisemnej) o planowany nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach niemożliwości rozpatrzenia Reklamacji w podstawowym terminie.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. W sprawie jakichkolwiek uwag bądź wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@lenovogaming.pl .

§12 Polityka prywatności

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę znajdują się w oddzielnej Polityce prywatności.
 2. Dostawcą usług zarządzania Serwisem jest firma MKT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 93A1, 01-301 Warszawa, KRS 0000537041, NIP 527272 8014. Przetwarzanie obejmuje wyłącznie obsługę teleinformatyczną oraz bezpieczeństwo strony www.lenovogaming.pl dostawcom świadczącym usługi marketingowe. Wykorzystywane są usług firm hostingowych w celach teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji.

§13 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu uprawnionego, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego poszczególnych części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 2. Usługodawca dokłada starań, by korzystanie z Serwisu przebiegało bez błędów, wad, czy przerw, jednak nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu.
 3. W odniesieniu do informacji materiałów prezentowanych lub dostarczanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy.
 4. Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę i nie krótszym niż 30 dni, przy czym zmiany takie nie maja zastosowania do praw nabytych Usługobiorców.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę z Usługobiorcą indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 6. Prawem właściwym do stosunków prawnych opisanych w Regulaminie jest prawo polskie, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.