Kody do ARK: Survival Evolved. Pełna lista komend

Kody do ARK: Survival Evolved. Pełna lista komend

Szukasz komend, których możesz użyć w ARK: Survival Evolved? Niniejszy artykuł pozwoli Ci poznać je wszystkie, dowiedzieć się, jak je używać, a także, kiedy nie powinieneś tego robić. Z pomocą tych kodów, włączysz tryb Boga lub nieskończone statystyki, przeteleportujesz się i nie tylko. Nie przedłużając, zapraszamy do lektury!

Jak używać komend w ARK: Survival Evolved?

Aby skorzystać w ARK: Survival Evolved z komendy, należy wpisać ją w oknie konsoli, która otworzy się po kliknięciu klawisza TAB podczas rozgrywki. Wpisaną komendę trzeba zatwierdzić klawiszem ENTER.

Miej na uwadze to, że o ile w trybie single player z komend możesz korzystać bez ograniczeń, w trybie multiplayer ma do nich dostęp wyłącznie admin serwera. Aby jako admin aktywować na serwerze możliwość używania przez siebie komend, najpierw musisz wpisać w konsoli komendę enablecheats wraz z hasłem admina, na przykład „enablecheats przykładowehasło9”. W trybie multiplayer każdą komendę dodatkowo musisz poprzedzać słowem admincheat, na przykład „admincheat god”.

ARK: Survival Evolved – list komend

Teraz, skoro już wiesz jak korzystać z komend w ARK: Survival Evolved, możesz poznać komendy, które gra obsługuje. Ich kompletną listę umieściliśmy poniżej.

ARK: Survival Evolved – komendy:

 • enablecheats – włączanie poleceń administratora serwera dla bieżącego gracza (tylko w trybie multiplayer)
 • addequipmentdurability – dodaje wytrzymałość/wodę/energię do paska szybkiego dostępu i przedmiotów na wyposażeniu
 • addexperience – dodaje określoną ilość xp
 • addhexagons – dodaje określoną liczbę sześciokątów
 • allowplayertojoinnocheck – dodaje podanego gracza do białej listy serwera
 • autocycle – zapewnia graczowi nieograniczone zdrowie przez określony czas
 • banplayer – banuje wybranego gracza
 • broadcast – rozgłasza wiadomość do wszystkich graczy na serwerze
 • ce – uruchamia i zatrzymuje pogodę wybranego rodzaju
 • changesize – zmienia rozmiar gracza (domyślnie 1)
 • clearcryosickness – usuwa z celu status choroby kriogenicznej
 • clearmybuffs – usuwa wszystkie aktualnie aktywne buffy z gracza
 • clearplayerinventory – czyści ekwipunek wybranego gracza
 • cleartutorials – resetuje wszystkie samouczki
 • copycoordstoclipboard – kopiuje bieżące współrzędne i obrót do schowka (x y z yaw pitch)
 • dcmset – ustawia właściwość w menedżerze cykli dziennych
 • debugallowvrmissionteleport – teleportuje do finałowego bossa gry Genesis: Część 1
 • debugstructures – włącza wyświetlanie informacji o debugowaniu podczas oglądania struktur
 • defeatallbosses – odblokowuje wszystkich bossów dla wybranego gracza
 • defeatboss – odblokowuje wybranego bossa dla wybranego gracza
 • destroyall – niszczy wszystkie stwory wybranego typu
 • destroyall – niszczy wszystkie stworzenia wybranego typu
 • destroyallenemies – niszczy wszystkie stworzenia niebędące graczami
 • destroyallenemies – niszczy wszystkie stworzenia niebędące graczami
 • destroyfoliage – niszczy wszystkie liście i automatycznie zbiera wszystkie węzły zasobów w określonym promieniu
 • destroymytarget – niszczy docelowe stworzenie
 • destroystructures – niszczy wszystkie struktury
 • destroytribedinos – niszczy wszystkie dinozaury należące do wskazanego plemienia.
 • destroytribeid – niszczy określone plemię
 • destroytribeiddinos – niszczy wszystkie dinozaury należące do wybranego plemienia
 • destroytribeidplayers – niszczy wszystkich graczy w wybranym plemieniu
 • destroytribeidstructures – niszczy wszystkie struktury w wybranego plemieniu
 • destroytribeplayers – niszczy wszystkich graczy w wybranym plemieniu
 • destroytribestructures – niszczy wszystkie struktury w wybranym plemieniu
 • destroytribestructureslessthan – niszczy wszystkie budowle w wybranym plemieniu, które mają mniej niż określoną liczbę połączeń (zatrzaśnięte budowle)
 • destroywilddinoclasses – niszczy wszystkie dzikie dinozaury wybranego typu
 • destroywilddinos – niszczy wszystkie nieoswojone dinozaury
 • dino destroycenternode – niszczy środkowy węzeł docelowego dinozaura
 • dino destroyleftnode – odcina lewe ramię i niszczy węzeł dla docelowego dinozaura
 • dino destroyrightnode – odcina prawe ramię i niszczy węzeł dla docelowego dinozaura
 • dino donthideriderduringblink – uniemożliwia egzekutorowi dotknięcie widoczności jeźdźca podczas mrugania dla docelowego dinozaura
 • dino infiniteblink – nie używaj slotów na czas odnowienia mrugnięć, po prostu zawsze zezwalaj na mruganie docelowemu dinozaurowi
 • dino infinitefuel – utrzymuje paliwo na poziomie 100% dla docelowego dinozaura
 • dino infinitegas – stale uzupełnia inflację u docelowego dinozaura. utrzymuje się na maksymalnym poziomie, dopóki polecenie nie zostanie powtórzone
 • dino inflate – ustawia aktualną inflację na maksymalną dla dinozaura docelowego
 • dino noheat – utrzymuje 0% ciepła dla docelowego dinozaura
 • dino replayintro – sprawia, że megamek staje się niewidzialny, a następnie odtwarza efekt intro vfx
 • dino reset – resetuje paliwo Mek do maksimum i poziom ciepła do zera dla docelowego dinozaura
 • dino reset – resetuje wszystkie czasy odnowienia błysku dla docelowego dinozaura
 • dino titanmode – zwiększa inflację x10
 • dino toggleupkeep – wyłącza/włącza obsługę Mek dla docelowego dinozaura
 • dinoset blink – ustawia efekt mrugania/intro na określony poziom dla docelowego dinozaura
 • dinoset blink – ustawia współczynnik migania (do przodu) na określony procent dla docelowego dinozaura
 • dinoset blinkback – ustawia efekt mrugnięcia (do przodu) na określoną wartość procentową dla docelowego dinozaura
 • dinoset cooldowns – ustaw liczbę slotów na czas odnowienia mrugnięcia dla docelowego dinozaura
 • dinoset eattime – ustawia czas w sekundach pomiędzy siadaniem, aby strawić docelowego dinozaura
 • dinoset fuel – dodaje/odejmuje określoną ilość paliwa dla docelowego dinozaura
 • dinoset inflate – zwiększa/zmniejsza inflację docelowego dinozaura o określoną wartość
 • dinoset upkeepinterval – ustawia częstotliwość odnawiania Mek w sekundach dla docelowego dinozaura
 • disablespectator – wyjście z trybu obserwatora
 • disallowplayertojoinnocheck – usuwa wybranego gracza z białej listy serwera
 • doexit – wyłącza serwer
 • dorestartlevel – restartuje mapę
 • dotame – oswaja docelowego stwora, jeśli to możliwe
 • dumpdinostats – przekazuje statystyki docelowego dinozaura do konsoli
 • enablespectator – zabija twoją postać, zostajesz obserwatorem
 • enemyinvisible – włączenie/wyłączenie wrogości. po włączeniu tej opcji wszystkie stworzenia będą cię ignorować
 • envqa – wykonuje polecenia „gmbuff”, „givearmorset tek 0”, „stat fps” i „stat unit”
 • execsetsleeping – usypia lub budzi aktualnego gracza
 • findmutagendrops – konsola wyświetla lokalizację pobliskich bulw mutagennych
 • fly – aktywuje tryb latania
 • forcegivebuff – wymusza efekt statusu na twojej postaci lub wierzchowcu dinozaurze
 • forcejointribe – pozwala ci dołączyć do docelowego plemienia
 • forcemutagenspawn – powoduje, że w pobliżu pojawia się bulwa mutagenna
 • forceplayertojointargettribe – zmusza wybranego gracza do dołączenia do plemienia docelowego
 • forceplayertojointribe – zmusza wybranego gracza do dołączenia do wybranego plemienia
 • forcepoop – zmusza wybranego dinozaura do zrobienia kupy
 • forcetame – oswaja docelowego dinozaura
 • forcetameaoe – oswaja wszystkie dinozaury w określonym promieniu (domyślnie 2000)
 • forcetribes – tworzy nowe plemię i zmusza określonych graczy do dołączenia do niego.
 • forceupdatedynamicconfig – wymusza aktualizację konfiguracji dynamicznej
 • gamecommand – uruchamia komendę specyficzną dla trybu gry
 • getallstate – wypisuje wszystkie jednostki wybranego typu
 • getchat – zwraca ostatni bufor czatu
 • getegg – wyrzuca zapłodnione jajo z namierzonego dinozaura.
 • getgamelog – drukuje 100 wpisów na raz. wypisuje też plik z datą w folderze logs
 • getplayeridforsteamid – zwraca identyfikator gracza dla gracza o podanym identyfikatorze Steam
 • getsteamidforplayerid – zwraca identyfikator pary dla gracza o podanym identyfikatorze gracza
 • gettribeidplayerlist – wypisuje listę wszystkich graczy z wybranego plemienia
 • gfi – dodaje określony przedmiot lub wzór do ekwipunku gracza
 • ghost – aktywuje tryb ducha, pozwalający przechodzić przez obiekty/teren
 • giveallexplorernotes – odblokowuje wszystkie notatki odkrywcy dla gracza
 • giveallstructure – daje aktualnemu graczowi prawo własności do docelowej struktury i wszystkich połączonych struktur
 • givearmorset – daje ci kompletny zestaw zbroi wybranego poziomu i jakości
 • givecolors – daje określoną ilość każdego barwnika
 • givecreativemode – ustawia tryb gry na kreatywny
 • givecreativemodetoplayer – ustawia tryb gry wybranego gracza na kreatywny
 • givecreativemodetotarget – ustawia tryb gry gracza docelowego na kreatywny
 • givedinoset – tworzy zestaw dinozaurów z wybranego poziomu, w pełni wyposażonych w statystyki i siodła
 • giveengrams – odblokowuje wszystkie receptury rzemieślnicze dla gracza
 • giveengramstekonly – daje graczowi wszystkie engramy tek
 • giveexplorernote – odblokowuje określoną notatkę odkrywcy dla danego gracza
 • giveexptoplayer – daje wskazanemu graczowi określoną liczbę xp
 • giveexptotarget – daje celowi określoną liczbę punktów xp
 • giveinfinitestatstotarget – daje celowi nieskończone statystyki
 • giveitem – dodaje podany przedmiot do ekwipunku gracza
 • giveitemnum – dodaje określony przedmiot do ekwipunku gracza
 • giveitemnumtoplayer – dodaje określony przedmiot do ekwipunku wybranego gracza
 • giveitemset – daje ci pełny zestaw przedmiotów z wybranego poziomu
 • giveitemtoplayer – dodaje określony przedmiot do ekwipunku wybranego gracza
 • giveresources – dodaje 50 sztuk każdego zasobu do ekwipunku gracza
 • giveslotitem – dodaje określony przedmiot do wybranego slotu przedmiotu.
 • giveslotitemnum – dodaje określony przedmiot do wybranego slotu na przedmiot
 • givetekengramsto – daje wszystkie engramy tek wskazanemu graczowi
 • givetome – zmienia właściciela docelowego dinozaura lub struktury na aktualnego gracza
 • giveweaponset – daje ci pełny zestaw broni na określonym poziomie i o określonej jakości
 • gmbuff – wykonuje komendy „god”, „infinitestats” i „enemyinvisible” oraz zapewnia xp
 • gmsummon – tworzy stwora wybranego typu i oswaja go (ale nadal wymaga siodła)
 • god – włącza nietykalność
 • hatchegg – ustawia postęp inkubacji docelowego jaja na 0%
 • hideriders – włącza/wyłącza niewidzialność jeźdźca
 • hidetutorial – ukrywa określony samouczek
 • hurtme – zadaje graczowi określoną ilość obrażeń
 • infinitestats – ustawia wszystkie statystyki na maksymalne wartości do czasu powtórzenia komendy
 • infiniteweight – usuwa ograniczenia wagowe z ekwipunku gracza
 • kickplayer – wyrzuca wybranego gracza z serwera
 • kill – natychmiastowo zabija docelowego gracza lub dinozaura
 • killaoe – natychmiast zabija wszystkie cele wybranego typu w podanym promieniu
 • killplayer – zabija wybranego gracza
 • leavemealone – wykonuje polecenia „god”, „infinitestats” i „enemyinvisible”
 • levelup – podnosi statystyki celu dla swojej postaci
 • levelupaoe – podnosi statystyki celu dla wszystkich celów w promieniu
 • leveluptarget – podnosi statystyki celu dla celu
 • listactivehordeevents – wyświetla listę wszystkich aktywnych orbitalnych zrzutów zaopatrzenia i węzłów elementów
 • listmybuffs – wyświetla w konsoli listę wszystkich buffów
 • maketribeadmin – sprawia, że stajesz się administratorem obecnego plemienia
 • maketribefounder – czyni cię założycielem bieżącego plemienia
 • maxascend – odblokowuje wszystkie wznoszenia dla wybranego gracza
 • movetargetto – teleportuje cel na określone współrzędne
 • ontoggleingamemenu – włącza/wyłącza otwieranie menu gry po wciśnięciu Esc
 • open – dołącza do wybranego serwera
 • openmap – wczytuje określoną mapę
 • playercommand – daje graczowi określony efekt wzniesienia
 • playersonly – włącza/wyłącza wszystkie ruchy stworzeń i crafting
 • previewmode – zmienia wygląd grafiki gry
 • printcolors – wypisuje w konsoli identyfikatory wszystkich kolorów
 • r.shadowquality – ustawia jakość wyglądu cieni
 • raincritters – nad graczem pojawia się mieszanka owiec i dodo
 • raindanger – nad graczem pojawia się mieszanka reksów i allozaurów
 • raindinos – nad graczem pojawia się mieszanka trójkołowców i paranaurów
 • refillstats – ustawia wszystkie statystyki na maksimum (jednorazowo, w przeciwieństwie do infinitestats)
 • removeallworldbuffs – usuwa wszystkie ulepszenia mapy (tylko w Genesis: Część 2)
 • removetribeadmin – usuwa twój status administratora dla obecnego plemienia
 • renameplayer – zmienia nazwę wybranego gracza
 • renametribe – zmienia nazwę wybranego plemienia
 • requestspectator (hasło) – gwarantuje dostęp do trybu obserwatora
 • saveworld – wymusza zapisanie gry na serwerze
 • sdf – wysyła stworzenie wybranego typu z losowym poziomem
 • serverchat – wysyła wiadomość czatu do wszystkich aktualnie połączonych graczy
 • serverchatto – wysyła prywatną wiadomość czatu do wybranego gracza
 • serverchattoplayer – wysyła prywatną wiadomość na czacie do wybranego gracza na serwerze
 • setadminicon – pokazuje/ukrywa ikonę administratora
 • setbabyage – ustawia wiek docelowego małego dinozaura
 • setcheatplayer – włączenie poleceń, które mają wpływ na bieżącego gracza
 • setday – ustawia aktualny numer dnia
 • setdifficultyvalue – ustawia maksymalny poziom tarła dzikich dinozaurów.
 • setfacialhairpercent – ustawia długość włosów na twarzy
 • setfacialhairstyle – ustawia styl włosów na twarzy
 • setglobalpause – wstrzymuje/wyłącza grę
 • setgodmode – włącza/wyłącza tryb boga
 • setgraphicsquality – ustawia jakość grafiki klienta
 • setheadhairpercent – ustawia długość włosów na głowie
 • setheadhairstyle – ustawia styl włosów na głowie
 • setimprintedplayer – zmienia odciśniętego gracza docelowego dinozaura na wybranego gracza
 • setimprintquality – ustawia jakość odcisku docelowego dinozaura
 • setmytargetsleeping – powala docelowego dinozaura lub gracza
 • setplayerpos – teleportuje gracza na określone współrzędne
 • setshowallplayers – pokaż/ukryj nazwy graczy w trybie obserwatora
 • setstatontarget – ustawia wartość określonej statystyki
 • settargetdinocolor – nadaje docelowemu dinozaurowi określone kolory
 • settargetplayerbodyval – ustawia indeks wybranego regionu ciała
 • settargetplayercolorval – ustawia kolor wybranego obszaru ciała
 • settimeofday – ustawia porę dnia
 • showdebug – włącza wyświetlanie debugowania na ekranie
 • showingamemenu – wyświetla menu w grze
 • showmessageoftheday – wyświetla wiadomość dnia
 • showtutorial – wyświetla określony samouczek
 • slomo – ustawia mnożnik prędkości gry (domyślnie 1)
 • spawnactor – tworzy określoną jednostkę na losowym poziomie
 • spawnactorspread – tworzy określoną liczbę stworów na określonym obszarze
 • spawndino – tworzy wybranego dinozaura na określonym poziomie
 • spawnexactdino – tworzy dinozaura o podanej charakterystyce
 • spawnsetupdino – tworzy dinozaura według specyfikacji
 • spi – teleportuje na określone współrzędne. umożliwia również ustawienie odchylenia i skoku
 • sriptcommand – uruchamia polecenie specyficzne dla trybu gry
 • startnearesthorde – tworzy orbitalny zrzut zaopatrzenia lub węzeł elementu w najbliższej lokalizacji
 • stat – włącza wyświetlanie debugowania na ekranie
 • stopspectating – wyjście z trybu obserwatora po skorzystaniu z komendy „enablespectator”
 • suicide – zabij siebie (nie działa z włączonym trybem boga)
 • summon – tworzy określoną jednostkę. może być użyty do tworzenia znaków nawigacyjnych
 • summontamed – tworzy oswojonego siłą stwora wybranego typu
 • takealldino – zmienia właściciela wszystkich dinozaurów z docelowego plemienia na plemię gracza
 • takeallstructure – zmienia właściciela wszystkich budowli z plemienia docelowego na plemię gracza
 • taketribe – daje ci wszystkie dinozaury i struktury wybranego plemienia
 • teleport – przesuwa postać gracza do przodu w kierunku, w którym jest zwrócona
 • teleportplayeridtome – teleportuje wybranego gracza do aktualnego gracza
 • teleportplayernametome – teleportuje wybranego gracza do bieżącego gracza
 • teleporttoactivehorde – teleportuje gracza do wybranego wydarzenia hordy
 • teleporttoactorlocation – teleportuje bieżącego gracza do wybranego celu
 • teleporttoactorlocation – teleportuje cię do miejsca, w którym znajduje się podany aktor
 • teleporttoplayer – teleportuje aktualnego gracza do wskazanego gracza
 • teleporttoplayername – teleportuje bieżącego gracza do wybranego gracza
 • toggledamagenumbers – włącza/wyłącza zmienne liczby obrażeń
 • togglegun – wyłącza/wyłącza wyświetlanie przedmiotu lub dłoni postaci, w które jest wyposażona
 • toggleinfiniteammo – włącza/wyłącza nieskończoną amunicję
 • tp – teleportuje do określonej lokalizacji
 • tpcoords – teleportuje na określone współrzędne
 • transferimprints – przenosi wszystkie dinozaury odciśnięte na starym identyfikatorze gracza do nowego identyfikatora gracza
 • tribedinoaudit – wypisuje typy i liczbę dinozaurów wybranego plemienia
 • tribemessage – dodaje wiadomość do tribelogu wybranego plemienia
 • tribestructureaudit – wypisuje typy i liczbę struktur wybranego plemienia
 • unbanplayer – zdejmuje bana z wybranego gracza
 • unlockengram – odblokowuje Tek Engram
 • walk – dezaktywuje tryb latania
Ark: Survival Evolved zmierza na smartfony

Ark: Survival Evolved zmierza na smartfony


ARK: Survival Evolved na Androida i iOS pojawi się jeszcze wiosną. Jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozbudowanych gier survivalowych jest obecnie dostępna jako zamknięta beta dla wybranych posiadaczy urządzeń z systemem iOS.

ARK: Survival Evolved na smartfony i tablety – kiedy?

Twórcy gry obiecują, że tytuł pojawi się jednocześnie na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android wkrótce po zakończeniu testów zamkniętych. Data premiery ARK: Survival Evolved na smartfony i tablety nie została ujawniona, ale rynkowy debiut planowany jest na wiosnę bieżącego roku.

Nie wiadomo czy gra zostanie wydana wraz z dodatkami Scorched Earth i Aberration, które mogą kupić posiadacze konsol i komputerów. Wiadomo, że pozycja studia Wild Card będzie dokładnie tą samą wersją, w którą można grać na wydajnych platformach! Oznacza to, że jej twórcy ograniczą się do pogorszenia oprawy graficznej (mniej efektów cząsteczkowych, gorsze oświetlenie, tekstury o niższej rozdzielczości), pozostawiając w grze wszystkie jej mechaniki.

Wymagania mobilnej wersji ARK: Survival Evolved nie są znane, ale na pewno będą wysokie. Dość powiedzieć, że PCtowa wersja gry ma poważne problemy z utrzymaniem dużej liczby klatek w najwyższych ustawieniach graficznych nawet na najwydajniejszych komputerach.

Ark: Survival Evolved to przygodowa, survivalowa gra akcji, której akcja rozgrywa się w otwartym świecie, zamieszkałym przez dinozaury. Gracze gromadzą surowce, budują kryjówki i walczą pomiędzy sobą oraz z prehistorycznymi gadami.