Minecraft – lista najprzydatniejszych komend na PC

Minecraft – lista najprzydatniejszych komend na PC

Chociaż może nie dla każdego gracza jest to oczywiste, komendy są bardzo ważną częścią Minecrafta. Z ich pomocą można choćby zmienić tryb gry w stworzonym już świecie, ułatwić sobie zarządzanie własnym serwerem czy urozmaicić rozgrywkę – na przykład… trollując innych graczy. Dlatego zdecydowanie warto je znać, a jeśli nie, to przynajmniej mieć pod ręką ich listę. Dzisiaj postanowiliśmy przygotować dla Was całą taką listę!

Jak korzystać z komend w Minecrafcie?

Wpisywanie komend w Minecrafcie nie jest skomplikowane. Niemniej, warto poznać kilka związannych z nim zasad. Nie mogliśmy ich nie opisać.

Rzecz jasna, aby użyć jednej z poniższych komend, należy najpierw uruchomić konsolę gry. Tak się składa, że tą konsolą jest okienko czatu, a więc do włączenia jej potrzeba nacisnąć na klawiaturze klawisz „T” lub bezpośrednio „/”.

Każda komenda musi być w Minecrafcie poprzedzana ukośnikiem („/”). Poza tym, jeżli chcemy aby dotyczyła ona danego gracza, musimy dodać niej odpowiedni argument. Na przykład, jeżeli chcemy pseudonimie „1234” odebrać wszystkie efekty, musimy wpisać komendę „/effect clear 1234”. Inne argumenty, które mogą towarzyszyć komendom to nazwy miejsc, liczby (odpowiadające na przykład liczbie przedmiotów) czy wiadomości, które mają otrzymać dani gracze. Co ciekawe, komendy można odnieść nawet do wielu graczy na raz, losowego gracza, i nie tylko. Między innymi na to pozwalają poniższe skrótowe argumenty:

 • @p – komenda odnosi się do gracza znajdującego się najbliżej Ciebie
 • @r – komenda odnosi się do losowego gracza
 • @a – komenda odnosi się do wszystkich graczy
 • @e – komenda odnosi się do wszystkich bytów w grze
 • @s – komenda odnosi się do Ciebie

Należy pamiętać, że aby w trybie „Survival” w Minecrafcie móc korzystać z większości komend, należy podczas tworzenia świata zaznaczyć możliwość korzystania z kodów. W trybie „Creative” ta możliwość jest domyślnie włączona, a w trybie „Hardcore” nie można z niej skorzystać.

Najprzydatniejsze komendy w Minecrafcie

Przydatne komendy gracza

 • /help [nr strony/komenda] – pokazuje listę wszystkich dostępnych komend, komend widniejących na danej stronie listy lub informacje dla danej komendy
 • /list [uuids] – pokazuje listę dostępnych graczy na świecie. Argument uuids pokazuje obok nazwy gracza jego kombinację UUID
 • /me – wysyła narracyjną wiadomość do pozostałych graczy. W miejsce pola akcja należy wpisać wiadomość, która ma zostać wyświetlona
 • /tell lub /msg lub /w – wysyła wiadomość do wybranego gracza (musi być online)
 • /seed – pokazuje ziarno świata, na którym znajduje się gracz (komenda niedostępna w Minecraft Windows 10 Edition)

Przydatne komendy operatora

 • **/clone <z

1> [tryb maskowania] [tryb klonowania]** – pozwala na klonowanie struktur i umieszczanie ich w innych miejscach.

 • /defaultgamemode – określa domyślny tryb gry na danym świecie.
 • /difficulty – określa poziom trudności na serwerze lub świecie.
 • /effect give [czas w sekundach] [moc efektu – liczba od 0 do 255] [schowaj cząsteczki – true lub false] – daje graczowi odpowiedni efekt mikstury.
 • /effect clear – odbiera graczowi wszystkie efekty
 • /enchant [poziom zaklęcia]– zaklina przedmiot trzymany przez gracza
 • /experience add/set [points lub levels] – dodaje graczowi punkty doświadczenia lub ustala je na danym poziomie
 • /gamemode – określa poziom trudności gry dla gracza.
 • /give [ilość] – daje graczowi przedmiot
 • /locate – pozwala na znalezienie wybranej struktury w świecie gry
 • /spawnpoint [x] [y] [z]– określa punkt spawnu danego gracza
 • /summon [x] [y] [z] – dodaje określony byt do świata
 • /time set – określa czas świata.
 • /tp [byt] – teleportuje gracza lub byt do określonego miejsca
 • /weather [czas] – określa typ pogody, jaki zostanie ustawiony w świecie.

Zaznaczamy, iż w tym artykule umieściliśmy jedynie najprzydatniejsze naszym zdaniem komendy. Więcej komend, opisanych bardziej szczegółowo, znajdziecie na polskiej Gamepedii poświęconej Minecraftowi.